BASHEER CV

Your Friend and Partner

 • Categories

 • Twitter

  • മലപ്പുറം പെങ്കുട്ട്യോൾ ഡാ! fb.me/2rgEgpr1s 5 days ago
  • 'തിളങ്ങുന്ന ഗോലികൾ' (ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ)എന്ന പുസ്തകം ആവശ്യമുള്ളവർ 703406 6000 എന്ന വാട്സ് അപ് നമ്പരിലോ ഇവിടെ... fb.me/1nbLWYzFR 6 days ago
  • മെട്രോ വാക്കുപാലിക്കുക #കുമ്മനാന 6 days ago
  • "മമ്മൂട്ടി" ചരിത്രം :: "ഞമ്മളെ നാട്ടില്, ന്റെ ക്കാക്കാ, മന്സന്മാരെക്കാളും കൂടുതല്‍ ഡ്രൈവര്‍മാരാ" എന്ന് കണ്ടു... fb.me/OHe3mNcD 6 days ago
  • കേട്ടാൽ തോന്നും എയ്ഡ്സ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഡാൻസാണ് ആ പെങ്കുട്ട്യോള് ഫ്ളാഷിയത് എന്ന്! 6 days ago
  • മരിച്ചൊരു പുസ്തകമായി പുനർജനിക്കണം. എന്റെ മണമുള്ള വാക്കുകൾ നിന്റെ വിരലടയാള ത്താൽ മായണം. നാം പരസ്പരം... fb.me/8dlGJPlZd 6 days ago
  • ഒന്നൊന്നായി പിന്നാലെയെത്തുന്ന സങ്കടത്തിരകൾക്ക് മുന്നിൽ ഞാൻ ഉയർത്തുന്ന പുലിമുട്ടാണ് നിർവികാരത. #സീവീ 1 week ago
  • പുറപ്പാടിൽ നിന്ന് 1 week ago
  • ഒന്നും സൗജന്യമായി ലഭിക്കുന്നില്ല. ജീവിതത്തിന്റെ വിലയാണ് നിഷ്കപട സ്നേഹം. #സീവീ 1 week ago
  • ഇന്നലെ കാറിൽ ഇരുന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നബിദിന റാലിയിൽ കുടുങ്ങി. മിഠായിയും പായസവും കിട്ടി. 'കാഫ് മല" രീതിയിൽ കേട്ട... fb.me/wHUNJzev 1 week ago
 • Mail Me

India has enormous opportunity for Sharia-compliant investments With nearly 200m Muslims, the country could expand sector

Posted by cvbasheer on June 23, 2011


By Rushdi Siddiqui, Special to Gulf NewsPublished: 00:00 June 19, 2011

When you consider that there are nearly 200 million Muslims in India, it is surprising that one of the world’s fastest growing economies has little or no facilities for them to invest their money in a Sharia-compliant manner.
Indeed, the total size of 100 per cent Islamic funds registered for sale in India was a miniscule $3.1 million (Dh11.4 million) as of March 2011, according to Lipper, a Thomson Reuters company.
Not that India’s reluctance to embrace Islamic finance is unusual in non-Muslim countries, like so many other places, there is a hostility to the practice based on the incorrect belief that it is a political or religious movement, or that it propagates an ideology that is inconsistent with democratic values.
It is fair to say that the Islamic finance industry also shares some of the blame for this perception, it is not yet savvy or sophisticated enough in the realm of public relations and marketing.
Article continues below

But, actually, India is important for the growth of Islamic finance. The country has historical ties to the Gulf, and is not only part of the Bric group of nations (Brazil, Russia, India and China), but it is also categorised as a rapidly developing economy (RDE).
So India presents an obvious opportunity, but the question remains: is India ready for Islamic finance?
Key effect
The recent establishment of an Islamic finance institution in Kerala, with the backing of the local government, has at least gone some way to suggesting that it is. One of the key effects of this has been the revelation that Islamic finance is about business and not religion, it does not favour one religion over another. Islamic finance is “user agnostic”; its door is open to all.
In recognition of this, the local proponents and Indian stakeholders should perhaps think about rebranding Islamic finance.
Turkey has achieved this by renaming Islamic banking “participation banking”. This is an initiative that India could certainly consider.
Soon, as it happens, India will have “participation banking” at its doorstep — Turkey’s Bank Asya, an Islamic bank, announced in March its interest in establishing a representative office in India.
Fourteen of the countries that make up the G20 have some form of Islamic fin-ance, including India. The UK, for example, has been involved in Islamic finance since the early 1980s and it is still a well-functioning inclusive secular democracy.
A more technical question is: if India was to expand its level of Islamic banking, should this be a retail or wholesale approach?
A deposit-taking Islamic commercial bank, that is, retail, will present more challenges, as legislation, regulations, and mindset issues still need to addressed. Second, what is the number of bankable Muslims in India?
How many Islamic funds, with small minimum amounts, have been launched and available to the onshore “man on the street” since the BSE launched their Sharia index in 2010?
It is also worth mentioning that a number of financial scams have been perpetrated on this generally financially illiterate Muslim community, hence, new offerings are viewed with scepticism.
A wholesale approach implies fewer signs-offs from regulatory bodies, because it is not dealing with the public’s money. For example, in 2006, Bahrain-based Islamic investment bank, Gulf Finance House, embarked on the ambitious Energy City India, a $2 billion project in Maharashtra.
Funds
Other areas for consideration for India include Islamic trade finance funds (major bilateral trade with GCC) and Islamic venture capital (VC) funds working with technology parks in, say, the UAE for areas like alternative energy, health care, water and others.
But it does not mean non-bankable Indians would be excluded from Islamic fin-ance. Indeed, some of the recent developments with micro-finance in Andra Pradesh have not left the best impression with recipients and regulators. I have said elsewhere, unlike micro-finance, which creates a creditor-debtor relationship and interest rates often becomes usurious, we should look at Islamic micro-funding, as an equity approach aligns the interests of the parties and prevents the debt trap.
The amounts to be disbursed would be the same, and the areas for funding will be Sharia-compliant, as micro-finance doesn’t typically involve financing the “sin” sector.
The funding would be for Muslims and non-Muslims, therefore building future customers. Obviously, vetting and monitoring costs are higher, but it should result in more focused investments.
Finally, if Islamic finance is involved in developing local infrastructure, financial enfranchisement and contributing to employment – as it no doubt would be – I imagine that the opposition to it on the part of chief ministers of Indian states would eventually fade away.

The writer is global head of Islamic Finance at Thomson Reuters. Opinions expressed are in his personal capacity.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: